0

Cart

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Pole Bicycle Company Oy
Punasillantie 30 A
40950 Muurame
050 436 7350
helpdesk@polebicycles.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leo Kokkonen
Osoite: ks. ed.

Rekisterin nimi

Pole Bicycle Company Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pole Bicycle Company Oy:n asiakasrekisterin tarkoituksena on a) varmistaa takuu- ja myyntitapahtuman jälkeistä palvelua b) varmistaa toimitustietojen ajantasaisuus (osoite, puhelin, sähköposti) c) asiakasmarkkinointi ja sen oikea kohdentaminen ja d) uusista tuotteista tiedottaminen asiakkaan toivomalla tavalla.

Rekisterin tietosisältö

1. Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite tai muu asiakkaan antama fyysinen osoite.
2. Ostohistoria. Asiakkaan ostamat tuotteet, varusteet, erityisvarusteet, esim. polkupyörän runkonumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas ja Pole Bicycle Company Oy:n myynti-, markkinointi ja huolto-organisaatiot.

Tietojen sään nönmukaiset luovutukset

Ei säännönmukaista luovutusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Ei manuaalista aineistoa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot sijaitsevat Googlen palvelimella kaksinkertaisella varmennuksella, pääsy vain henkilöstöllä, jonka työtehtävien kannalta asiakastiedon saaminen on välttämätöntä. WP Enginen palvelimelle tallennetaan verkkokaupan asiakastiedot. Kirjanpidon kannalta relevantti aineisto sijaitsee Netvisor-verkkopalvelussa.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.

Lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@polebicycles.com

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@polebicycles.com

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Lähetä pyyntö sähköpostitse osoitteeseen helpdesk@polebicycles.com, mikäli haluat kieltää edellä mainitut asiat.

×

Select your country

×

Have a question about the Voima and can’t seem to find the answer?
Check out the Voima FAQ page.